Zaterdag 12 juni a.s. staat alweer de 47e editie van het Douwe Boomsma Toernooi op de agenda en zal dit mooie evenement plaatsvinden op sportpark de Rien bij CVVO.

In de loop der jaren is het toernooi fors gegroeid en vergt derhalve steeds een grotere organisatie. Gelukkig kan de commissie al jarenlang rekenen op fanatieke steun van vele vrijwilligers die op de toernooidag, maar ook bij de op- en afbouw van het toernooi hun handen fanatiek uit de mouwen steken.

De Commissie bestaat op dit moment uit 5 leden en is op zoek naar nieuwe commissieleden die ook een rol op zich willen nemen in de organisatie. Nieuwe leden kunnen dan met ingang van de volgende editie meedraaien in de organisatie en alvast meedraaien op de toernooidag van 12 juni a.s.

Met extra versterking kunnen we ervoor zorgen dat de Commissie bestendig is om het eventueel stoppen van commissieleden in de toekomst op te vangen en we dit fantastische evenement binnen CVVO in deze vorm kunnen blijven faciliteren.

Er is de laatste jaren een draaiboek opgesteld aan de hand waarvan het toernooi wordt voorbereid en georganiseerd, waarin o.a. de volgende (grotere) zaken zijn benoemd:

  • Benaderen van potentiële deelnemers;
  • Benaderen van potentiële sponsoren;
  • Benaderen van vrijwilligers, waaronder o.a. de scheidsrechters vallen;
  • Het ontwikkelen van het programmaboek;
  • De op- en afbouw van het toernooi rondom de toernooidag, organisatie verloting, wedstrijdsecretariaat, regelen medische hulpverlening enz. enz.

Lijkt het jou een leuke uitdaging om één van de grootste voetbaltoernooien in Noord-Nederland mede te helpen organiseren? Meld je dan aan bij de voorzitter van de Commissie Douwe Boomsma Toernooi, Peter Koehoorn, of stuur een mail naar info@douweboomsmatoernooi.nl.